سیبا موتور سه‌شنبه هفته آینده ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰ دستگاه کامیون کشنده فاو (FAW CA۴۱۸۰) را در تالار خودرو بورس کالا عرضه می‌کند.

سیبا موتور سه‌شنبه هفته آینده ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰ دستگاه کامیون کشنده فاو (FAW CA۴۱۸۰) را در تالار خودرو بورس کالا عرضه می‌کند.

سیبا موتور سه‌شنبه هفته آینده ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰ دستگاه کامیون کشنده فاو (FAW CA۴۱۸۰) را در تالار خودرو بورس کالا عرضه می‌کند.

جزئیات عرضه کامیون کشنده فاو به شرح زیر است:

  • تعداد: ۱۴۰ دستگاه
  • عرضه کننده: سیباموتور
  • قیمت پایه: ۳ میلیارد و ۴۸ میلیون تومان
  • درصد پیش پرداخت: ۳۰ درصد
  • رنگ: سفید
  • تاریخ عرضه: ۲۳ خرداد
  • تاریخ تحویل: ۲۳ مرداد


Loading