آقای سید پوریا خاموشی                                             آقای روح اله فرهادی                                                 آقای اشکان بدیعی  
  مدیر مالی،اداری و پشتیبانی                                        مدیر کالا و انرژی                                                       مدیر معاملات   


آقای ایمان مقدم                                                            آقای حمید اسماعیلی                                            آقای غلامرضا زرگری زنوز 
مدیر فناوری اطلاعات                                                      مدیرحسابرسی داخلی                                            مدیر پذیرش،آنلاین و شعب

آقای علیرضا تقی زاده                                                 آقای نیما کرامت                                                      آقای شایان شاه حسینی
مدیر توسعه،بازاریابی و فروش                                   مدیر معاملات مشتقه                                              مدیر تامین مالی

Loading