بهمن موتور سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۵۰۰ دستگاه کارا تک کابین و دو کابین را راهی بورس کالا می کند.

بهمن موتور سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۵۰۰ دستگاه کارا تک کابین و دو کابین را راهی بورس کالا می کند.


جزییات عرضه کارا تک کابین و دو کابین:

کارا تک کابین (سفید)
▫️تعداد: ۲۵۰ دستگاه
▫️قیمت پایه: ۴۰۷ میلیون تومان
▫️درصد پیش پرداخت: ۵۰ درصد
▫️تاریخ عرضه: ۲۳ خرداد
▫️تاریخ تحویل: ۳۱ تیر

کارا دو کابین (سفید)
▫️تعداد: ۲۵۰ دستگاه
▫️قیمت پایه: ۴.۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰
▫️درصد پیش پرداخت: ۵۰ درصد
▫️تاریخ عرضه: ۲۳ خرداد
▫️تاریخ تحویل: ۳۱ تیر


Loading