مدیر پذیرش شرکت بورس تهران: فعلا خبری از لغو پذیرش ایران خودرو و سایپا در بورس نیست

مدیر پذیرش شرکت بورس تهران: فعلا خبری از لغو پذیرش ایران خودرو و سایپا در بورس نیست

بر اساس بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، در صورتی که ناشر ظرف مدت ٣ سال مالی متوالی یا ٢ سال مالی متناوب طی ۵ سال گذشته، مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شده باشد، بورس بلافاصله پس از انتشار صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده توسط ناشر مبنی بر شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت زمان اعلام به عموم به ناشر تذکر کتبی ارسال و درخواست ارائه برنامه جهت خروج از شمول موضوع بند ۵ این ماده می‌نماید.

همچنین ناشر موظف است ظرف حداکثر ١٥ روز کاری، برنامه خود را مطابق فرمت، جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به بورس ارائه کند. در صورت ارائه برنامه طی مهلت معین توسط ناشر، بورس موظف است برنامه ارائه شده را ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری بررسی کرده و گزارش آن را به هیئت پذیرش ارائه دهد. هیئت پذیرش می‌تواند حداکثر تا مهلت زمانی مقرر جهت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه به ناشر جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ فرصت دهد.

نکته اینجاست که در صورت عدم ارائه برنامه طی مهلت معین، بورس زمان اعلام به عموم از طریق پذیرش اوراق بهادار ناشر را لغو می‌کند.

محمد امین قهرمانی، مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص شایعه لغو پذیرش دو خودروساز بزرگ بورسی گفت: در صورتی که شرکت ایران خودرو و سایپا طبق دستورالعملی که در سایت قانون و مقررات سازمان بارگذاری شده، مبنی بر پذیرش اوراق بهادار در بورس و طبق ماده ۴۱ این دستورالعمل، وقتی شرکتی سه سال متوالی مشمول ماده ۱۴۱ شود مطابق ماده ۴۱ با آن برخورد خواهد شد.

وی افزود: بر همین اساس اگر ایران خودرو و سایپا صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۱ شان، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده باشد و ٣ سال متوالی از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ زیان ده باشند، نامه‌ای از سوی بورس تهران ارسال خواهد شد که باید برنامه‌های خود برای خروج از زیان اعلام کنند و این دو شرکت باید ظرف ١٠ روز پاسخگو باشند.

وی افزود: زمان باید در هیئت پذیرش هم برنامه‌ها و توضیحات خود را برای خروج از ماده ۱۴۱ اعلام کنند و هیئت پذیرش هم ارائه صورتهای مالی سال آینده تیرماه سال ۱۴۰۳ می‌تواند به این دو شرکت مهلت دهد.

قهرمانی گفت: در حال حاضر مقررات این‌گونه بوده و بر همین اساس هم عمل خواهیم کرد. بحث لغو و... طبق مقررات است و اینگونه نیست که این دو شرکت همین فردا لغو پذیرش شوند، بلکه تا سال آینده در صورت اینکه امسال این دو شرکت ماده ۱۴۱ ای باشند، مهلت دارند.Loading