نگاهی به کدال؛ بررسی گزارش‌های ١٢ ماهه چند شرکت بورسی

نگاهی به کدال؛ بررسی گزارش‌های ١٢ ماهه چند شرکت بورسی

تحقق سود خالص ٥٤ همتی "فولاد"

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در عملکرد ۱۲ ماهه توانسته است به ازای هر سهم ۶۸ تومان محقق کند. سهم در سه فصل ابتدایی به ترتیب ۲۶ ، ۸ و ۱۰ تومان به ازای هر سهم محقق کرده بود و در فصل چهارم هم ۲۴ تومان گزارش کرده است. این شرکت در سه فصل ابتدایی فروش های ۴۸ ، ۳۳ و ۳۵ همتی داشته است و فصل چهارم هم فروشی برابر ۴۵ همت دارد. فروش سال مالی ۱۴۰۱ رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن دارد. در سال مالی ۱۴۰۰ حاشیه سود فولاد برابر ۵۲% بوده که در سال ۱۴۰۱ حاشیه سود به ۳۶% رسیده است. این شرکت در ۶ ماهه سود عملیاتی ۳۳,۳۷۴ میلیارد تومانی را گزارش کرد که در شش ماهه دوم با کاهش ۳۸ درصدی به ۲۰,۶۸۲ میلیارد رسیده است. سود عملیاتی در سال مالی ۱۴۰۰ برابر ۷۳,۲۲۴ میلیارد بوده است. فولاد سال گذشته ۱۵ تومان به ازای هر سهم درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها داشته است. البته هنوز درآمد سرمایه‌گذاری‌ها در سود فولاد محاسبه نشده است.

رشد ٥٤ درصدی سود "شبندر"

شرکت پالایش نفت بندرعباس در سال مالی ۱۴۰۱ قریب به ۳۵ هزار میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که معادل ۲۶۰ تومان به ازای هر سهم است. سود هر سهم این دوره، نسبت به سال قبل ۵۴ درصد رشد یافته است.لازم به توضیح است که سود شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۹۱ تومانی داشته است."شبندر" در این سال بیش از ۳۱۵ همت درآمد داشته که ۶۰ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد دارد. حاشیه سود ناخالص در این دوره ۱۲.۵ درصد است که نسبت به سال مالی قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.شرکت در فصل زمستان ۷۷ همت درآمد گزارش کرده که ۱۷ درصد بیش از پاییز است. حاشیه سود ناخالص با ۵ واحد درصد افزایش به ۱۰.۱ درصد رسیده است.سود هر سهم شبندر در بهار ۸۴۴، تابستان ۸۰۳ و در فصل پاییز ۲۲۹ ریال بود که با افزایش سه برابری در زمستان به ۷۲۵ ریال رسیده است. شناسایی برگشت مالیات قابل توجه، دلیل اصلی رشد سود زمستان نسبت به پاییز بوده است.

رشد ٦٨ درصدی سود "شاروم"

شرکت پتروشیمی ارومیه در دوره ١٢ ماهه، موفق به شناسایی ۱۱۴ میلیارد تومان سود خالص شد. این بدان معنی است که شرکت در گزارش ۱۲ ماهه خود موفق به شناسایی ۱۶۳ تومان سود به ازای هر سهم شده است.سود "شاروم" نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۶٨ درصدی داشته است.

رشد ٣٣ درصدی EPS "شراز"

شرکت پالایش نفت شیراز در دوره ١٢ ماهه منتهی به پایان اسفند ١٤٠١، موفق به شناسایی ۳۶۴۳ میلیارد تومان سود خالص شده است. "شراز" در این سال مالی به ازای هر سهم ۳۳۱ تومان سود ساخته است.پالایشگاه نفت شیراز در دوازده ماه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۸.۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشدی معادل ۵۳ درصدی داشته است. در زمستان این سال "شراز" بیشترین فروش از نظر مبلغ را در کل سال برابر با ۱۳.۳ هزار میلیارد تومان محقق کرده است و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۶ درصد رشد کرده است.حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده و همچنین در محدوده ۱۰.۲ درصد قرار دارد.لازم به توضیح است که سود "شراز" نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ٣٣ درصدی داشته است.


رشد ٧٩ تومانی سود "کاسپین"
 
گزارش ۱۲ ماهه  ۱۴۰۱ کاسپین منتشر شد و مطابق با این گزارش شرکت در این دوره موفق به شناسایی ۳۲۸ میلیارد تومان سود خالص شد. این بدان معنی است که شرکت در گزارش ۱۲ ماهه خود موفق به شناسایی ۲۳۴ تومان سود به ازای هر سهم شده است.لازم به توضیح است که سود شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۷۹ تومانی داشته است.

سود ١٢٤ میلیارد تومانی "خچرخش"


شرکت چرخشگر در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۱ مبلغ ۱.۴ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش محقق کرده است. درآمد شرکت نسبت به سال گذشته ۱۲۹% رشد کرده است. در فصل زمستان چرخشگر بیشترین فروش از نظر مبلغ را در کل سال برابر با ۴۷۶ میلیارد تومان محقق کرده است و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷۳ درصد رشد کرده است.حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به سال گذشته بیش از ۷ واحد درصد رشد داشته و به ۱۹ درصد رسیده است.سود خالص شرکت برای ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲۴ میلیارد تومان بوده است، چرخشگر در این سال مالی به ازای هر سهم ۱۳۰ تومان سود ساخته است.

Loading