به منظور تسویه فیزیکی اوراق سلف سکه بانک مرکزی ؛ شعب منتخب بانک ملی ایران برای دریافت سکه اعلام شد

به منظور تسویه فیزیکی اوراق سلف سکه بانک مرکزی ؛ شعب منتخب بانک ملی ایران برای دریافت سکه اعلام شد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه مورخ 16 اردیبهشت ماه سالجاری،در خصوص نحوه تسویه فیزیکی اوراق سلف سکه بانک مرکزی، بر اساس هماهنگی های به‌عمل آمده با بانک ملی ایران، بدین‌وسیله شعب منتخب توزیع کننده مسکوک طلا از محل اوراق سلف موازی بانک مرکزی از تاریخ 1402/02/23لغایت 1402/02/31به شرح زیر اعلام می شود.

1Loading