معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد؛

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد؛

رضا عیوضلو با بیان اینکه مطابق مقررات حاکم بر بازار سرمایه، دامنه نوسان روزانه قیمت اوراق بهادار و حق تقدم با پیشنهاد هیئت‌ مدیره بورس به تأیید هیئت‌ مدیره سازمان می‌رسد، اظهار کرد: موضوع مذکور پس از ارائه پیشنهادات مدون بورس‌ها درباره دستورالعمل پذیرش و بازنگری شرایط پذیرش در بازارهای مختلف بورس و فرابورس و همچنین ارائه گزارش تحلیلی از آثار افزایش دامنه نوسان در سال ۱۴۰۱ و به تبع آن ارائه پیشنهاد درباره اصلاح دامنه نوسان از سوی بورس و فرابورس و پس از بررسی‌های کارشناسی، در هیئت مدیره سازمان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، افزایش تدریجی دامنه نوسان یکی از وعده‌های عشقی بود که از ابتدای سال گذشته اجرا شد. بر این اساس در مرحله نخست دامنه نوسان با یک درصد افزایش به مثبت و منفی شش و در مرحله دوم با یک درصد افزایش دیگر به مثبت و منفی هفت رسید. بر این اساس عشقی در آخرین اظهار نظرهای خود در سال گذشته اعلام کرده بود که با توجه به ساختار بازارهای بورس و فرابورس یک بحث کارشناسی در مورد طبقه‌بندی بازارها در حال انجام است. در حال حاضر بازارهای اول و دوم اختلاف معناداری با هم ندارند. به نظر می‌رسد به یک تجدید ساختاری در طبقه‌بندی بازارهای بورس و فرابورس نیاز است. پیشنهاد همکاران در بورس و فرابورس این بود که اعمال تغییرات دامنه نوسان در مرحله بعد را همزمان با تغییرات طبقه‌بندی بازارها انجام دهیم.

به گفته عیوضلو، بر این اساس نمادها در بازارها جابه‌جا می‌شوند و برای طبقات مختلف دامنه نوسان مختلفی پیشنهاد داده شده است. این تصمیم در سه ماهه اول سال آینده اعمال و سعی می‌شود دامنه نوسان را تا جایی پیش ببریم که صف خرید و فروشی در بازار وجود نداشته باشد. اگر سامانه‌های معاملاتی اجازه دهند که دامنه نوسان پویا تشکیل شود، دامنه نوسان برداشته می‌شود، اما فعلا سامانه معاملاتی اجازه این کار را نمی‌دهد.

وی همچنین در آخرین نشست خبری خود تاکید کرده بود که تاریخ مشخصی برای تغییر دامنه وجود ندارد. اما به طور کامل تا ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.Loading