واریز مرحله اول سود سهام عدالت از فردا 23 آذرماه آغاز می شود.

واریز مرحله اول سود سهام عدالت از فردا 23 آذرماه آغاز می شود.


رئیس سازمان بورس:
مرحله اول سود سهام عدالت از فردا پنجشنبه ۲۳ آذر واریز می شود. 

در این مرحله برای ۴۵ میلیون سهامدار عدالت که شماره شبای معتبر دارند متناسب با دارایی، از ۷۳۶ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۸۵ هزار تومان به حساب سهامداران واریز می‌شود.سود وراث متوفیان سهام عدالت که تعیین تکلیف شدند نیز به همراه سود سهامداران عدالت به حساب وراث واریز خواهد شد.


Loading