کاهش نرخ بهره بین بانکی

کاهش نرخ بهره بین بانکی

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 20 آبان ماه با افت 0،04 واحدی به 23.56 درصد رسید.

Loading