کاهش جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به سوم آبان ماه

کاهش جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به سوم آبان ماه

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به سوم آبان ماه با افت جزئی 0.1 درصدی به 23.71 درصد رسید.
Loading