بورس کالای ایران از راه اندازی قرارداد آتی نقره برای تحویل آبان ۱۴۰۲ از چهارشنبه ۲۶ مهر خبر داد.

بورس کالای ایران از راه اندازی قرارداد آتی نقره برای تحویل آبان ۱۴۰۲ از چهارشنبه ۲۶ مهر خبر داد.

 در جدیدترین اطلاعیه مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق های کالایی آمده است: قرارداد آتی نقره برای تحویل در آبان از روز چهارشنبه ۲۶ مهر راه اندازی و تا ۲۳ آبان ۱۴۰۲ قابل معامله خواهد بود.

قراردادهای آتی در نخستین روز معاملاتی بدون حد نوسان قیمتی با دوره پیش گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می یابد. قیمت پایه قرارداد آتی نیز همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجددا همین فرآیند روز کاری بعد تکرار می‌شود.

جزییات قرارداد آتی نقره بیانگر آن است که هر قرارداد معادل ۱۰۰ گرم و استاندارد کالا، ساچمه نقره مطابق استاندارد ۹۹۹ است.نقره را برای تحویل آبان ۱۴۰۲ معامله کنیدLoading