افت 0.02 درصدی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 15 شهریورماه

افت 0.02 درصدی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 15 شهریورماه

نرخ بهره بین بانکی با افت 0.02 درصدی به 23.55 درصد رسید.
Loading