اصلاح مصوبه قبلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها/  بازگشت نرخ خوراک به فرمول سال ٩٤

اصلاح مصوبه قبلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها/ بازگشت نرخ خوراک به فرمول سال ٩٤

خاندوزی در پاسخ به پرسش خبرنگار سنا، مبنی بر خبر خوش بورسی که ابتدای هفته اعلام کردین چه بود، پاسخ داد: این خبر در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست. مصوبه پیشین در موضوع نرخ خوراک مورد اصلاح قرار گرفت.

در قانون بودجه سال جاری در تبصره ۱۴ آن حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان باید دولت از محل فروش داخلی گاز برای سوخت و خوراک درآمد کسب نماید
  
با توجه به اینکه تحقق عددی که در قانون مصوبه شده بود نیازمند به قیمتهایی شبیه مصوبه پیشین و مصوب خرداد هیات وزیران بود، این مصوبه از دو جهت مورد ایراد قرار گرفت، اول از جهت مهر محرمانه و دوم از نظر زمان اجرا مورد انتقاد و ایراد بود.

هیات دولت این دو ایراد را مرتفع کرد و با هدف اینکه در عمل نشان دهد که هیات دولت مساله چشم انداز باثبات سرمایه گذاری و سودآوری صنایع برایش بیش از مساله تامین بودجه حائز اهمیت است در مصوبه پیشین خود تجدیدنظر کرد .

در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق و نظارت مجلس ارسال خواهد شد، بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یکسال قبل نرخ مربوط تعیین تکلیف می شد، به فرمول سال ۹۴ با سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت.

همچنین برای اینکه گام مهمتر در زمینه پیش بینی پذیری آینده برداشته شود و هر ماه در معرض تجدیدنظر مجدد اعداد و ارقام قرار نگیریم این مصوبه را تا پایان برنامه هفته توسعه مصوب کرد.


Loading