سخنگوی سازمان بورس اعلام کرد؛ شناسایی و معرفی ٤٠ کد مظنون به دادستان کل کشور

سخنگوی سازمان بورس اعلام کرد؛ شناسایی و معرفی ٤٠ کد مظنون به دادستان کل کشور

امیرمهدی صبائی، سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: در ادامه بررسی‌ها پیرامون ظن استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات روزهای منتهی به ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه، تعداد ٤٠ کد مظنون بر اساس الگوی رفتاری مشکوک، شناسایی و جهت صدور مجوز بررسی‌های دقیق‌تر، به دادستان کل کشور معرفی شدند.Loading