سخنگوی سازمان بورس اعلام کرد: در راستای انجام وظایف نظارتی سازمان بورس، با عاملین انتشار غیرقانونی اطلاعات معاملات برخورد شد.

سخنگوی سازمان بورس اعلام کرد: در راستای انجام وظایف نظارتی سازمان بورس، با عاملین انتشار غیرقانونی اطلاعات معاملات برخورد شد.

میرمهدی صبائی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) بیان کرد: با توجه به انتشار غیرقانونی بخشی از اطلاعات معاملات بازار سهام، سازمان بورس در راستای انجام وظایف نظارتی خود و با هدف صیانت از محرمانگی اطلاعات معاملات افراد، با قید فوریت به این موضوع رسیدگی کرد، که در گام اول ضمن اخراج عوامل نشت غیرقانونی اطلاعات معاملات، موضوع را به نحو مقتضی نزد مرجع ذیصلاح تا حصول نتیجه نهایی به منظور مجازات متخلفین طبق قانون پیگیری خواهد کرد.

سخنگوی سازمان بورس ادامه داد؛ سازمان بورس ضمن اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه به منظور عدم تکرار این موضوع، چنانچه در نظارت های معمول خود به مواردی حاکی از انتشار غیرقانونی اطلاعات برخورد کند، بلافاصله و به دور از هر گونه اغماضی، موضوع را با دقت بررسی و در فرصت زمانی مقتضی اقدام انضباطی متناظر را انجام خواهد داد.Loading