مدیر عامل بورس تهران در گفت‌وگو با «سنا» اعلام کرد: تقویت بورس، زمینه‌ساز ورود سرمایه‌های خرد مردم به سمت تولید/ ایفای نقش مهم بازار سرمایه در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی

مدیر عامل بورس تهران در گفت‌وگو با «سنا» اعلام کرد: تقویت بورس، زمینه‌ساز ورود سرمایه‌های خرد مردم به سمت تولید/ ایفای نقش مهم بازار سرمایه در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی

محمود گودرزی به نقش بازار سرمایه در تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردمی اشاره کرد و افزود: بازار سرمایه از طریق جذب منابع مالی و هدایت آن از بخش غیرمولد به بخش تولید و مولد می‌تواند ایفاکننده نقش مهم و تعیین‌کننده‌ در تحقق اهداف اقتصادی مانند اشتغال‌زایی، تولید، مهار تورم و شکوفایی صنعت و تولید باشد.

وی معتقد است که تقویت بازار سرمایه این امکان را فراهم می‌کند تا سرمایه‌های خرد مردم به سمت تولید سوق داده شوند.

مزایای رونق تولید

گودرزی خاطرنشان کرد: افزایش رشد تولید نیز به نوبه خود منجر به رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، کاهش رشد تورم، افزایش صادرات و کاهش واردات شده و در ادامه زمینه‌ساز کاهش تورم و رشد تولید در تمام ابعاد اقتصادی کشور خواهد بود.

مدیر عامل بورس تهران با بیان اینکه بازار سرمایه با ارائه برخی سازوکارهای مؤثر همچون تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه تأمین مالی، تقویت بخش خصوصی و کارآفرینی و تسهیل فرآیند خصوصی‌سازی به عنوان یک عامل محرک در اقتصاد کشور عمل می‌کند، تصریح کرد: این نقش‌آفرینی موثر، زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت تولید داخلی و در نهایت مهار تورم خواهد بود.

تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای

وی اظهار داشت: بازار سهام با جذب نقدینگی و فراهم کردن دسترسی به منابع مالی برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و ارائه گزینه‌های تامین مالی این امکان را برای آنها فراهم می‌کند تا ضمن کاهش هزینه‌ها، پروژه‌های توسعه‌ای و تولیدی خود را تأمین مالی کرده و کسب‌وکار خود را گسترش دهند.

مدیر عامل بورس تهران با تاکید بر اینکه بازار سرمایه با ارائه ابزارهای نوین مالی و فراهم کردن سکویی برای جذب سرمایه می‌تواند در تقویت بخش خصوصی و تشویق کارآفرینی موثر باشد، افزود: این بازار می‌تواند نقش مهمی در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی داشته باشد که این امر به مراتب سبب افزایش کارایی و رقابت‌پذیری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود.Loading