نرخ بهره بین بانکی کماکان کاهشی

نرخ بهره بین بانکی کماکان کاهشی

نرخ بهره بین بانکی این هفته نیز کاهشی بود و با کاهش هرچند جزئیِ 0.02 درصدی به 23.41 درصد رسید. این عدد کمترین میزان در سال 1402 بعد از 9 فروردین است.
Loading