کاهش نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 13 دی

کاهش نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 13 دی

نرخ بهره بین بانکی با کاهش 0.16 درصدی نسبت به هفته گذشته به 23.43 درصد رسید.




Loading