بهمن دیزل  از عرضه و فروش محصولات بهمن دیزل در بورس کالا خبر داد.

بهمن دیزل از عرضه و فروش محصولات بهمن دیزل در بورس کالا خبر داد.

پیرو درخواست شرکت بهمن دیزل در خصوص پذیرش کشنده ام پاور و انواع کامیونت فورس جهت عرضه در بورس کالا،شرکت بورس کالای ایران مجوز عرضه را صادر نمود. در این مرحله از عرضه محصولات در بورس کالا در روز 31 تیر 1402،تعداد 70 دستگاه کامیونت فورس 6 تن کابین خوابدار بدون کاربری، تعداد 50 دستگاه کامیونت فورس 6 تن کابین بدون خواب بدون کاربری و تعداد 50 دستگاه کامیون کشنده ام پاور آگهی گردید.سایر جزئیات عرضه به شرح جدول زیر می باشد.
Loading