افزایش جزئی نرخ سود بین بانکی

افزایش جزئی نرخ سود بین بانکی

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۱۴ تیرماه با رشد ۰.۰۳ درصدی نسبت به هفته قبل به ۲۳.۴۴ درصد رسید.
Loading