با ابلاغ سازمان بورس؛ شرکت‌های بورسی ملزم به تهیه ویدئو از مجامع و آرشیو آن شدند

با ابلاغ سازمان بورس؛ شرکت‌های بورسی ملزم به تهیه ویدئو از مجامع و آرشیو آن شدند

در متن این ابلاغیه آمده است:

مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار می‌رساند؛ "کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به تهیه فیلم از جلسات مجامع عمومی و ارسال نسخه کامل آن به سازمان حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز هستند. همچنین ناشران مکلفند آرشیو فیلم مجامع را به مدت ۱۰ سال نگهداری کنند و حسب درخواست سازمان حداکثر ظرف ۳ روز کاری ارائه کنند."

نسخه فیلم تهیه شده می‌بایست شامل یک عدد لوح فشرده ممهور به مهر شرکت و مطابق فرمت‌های استاندارد ویدئو همراه با صدا و تصویر واضح تهیه شده باشد و در برگیرنده تمامی رویدادهای مجمع من‌جمله صحبت‌های اعضای هیئت رئیسه، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، سوالات سهامداران و حواشی مهم باشد.

شایان ذکر است مطابق ابلاغیه مورخ ۲۱/ ۰۱/ ۱۳۹۶ معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران، تمامی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ملزم به تصویربرداری از مجامع عمومی و ارسال نسخه کامل آن به سازمان حداکثر ظرف مدت ۱۰ رو بودند لیکن در ابلاغیه کنونی تمامی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (شامل ناشران درج شده در بازار پایه فرابورس ایران) ملزم به تهیه فیلم از جلسات مجامع عمومی، ارسال نسخه کامل آن به سازمان حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز و همچنین آرشیو فیلم مجامع به مدت ۱۰ سال هستند و حسب درخواست سازمان حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری نیز ارائه کنند.شرکت‌های بورسی ملزم به تهیه ویدئو از مجامع و آرشیو آن شدندLoading