افزایش جزئی نرخ بهره بین بانکی

افزایش جزئی نرخ بهره بین بانکی

طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر از 23.44 درصد به  23.48 درصد در هفته منتهی به چهارشنبه 24خرداد رسید.
Loading