کاهش نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 8 آذرماه

کاهش نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 8 آذرماه

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهره بین بانکی را در هفته منتهی به 8 آذرماه به میزان 6 صدم درصد کاهش داد و به 23.54 درصد رساند. بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به 5 مهرماه ماه بوده که به نرخ 23.8 درصد رسیده بود.

طبق اعلام بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در 1 آذرماه، 23.60 درصد بوده است. این نرخ در هفته منتهی به 24 آبان ماه، 23.63 درصد و در هفته منتهی به 17 آبان ماه، 23.56 درصد بوده است. این نرخ 10 آبان ماه، 23.60 درصد و این نرخ در هفته منتهی به 3 آبان ماه، 23.71 درصد بوده است. نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 26 مهرماه، 23.72 درصد بود. این نرخ در هفته منتهی به 19 مهرماه به 23.76 درصد، هفته پیش از آن 23.75 درصد بوده است.

نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به 5 مهر ماه با رکوردشکنی 10 سال به 23.80 درصد افزایش یافته بود. این نرخ در پایان هفته منتهی به 29 شهریور ماه به 23.69 درصد رسیده بود.

Loading