شعبه جدید کارگزاری بانک سامان در شعبه یزد

شعبه جدید کارگزاری بانک سامان در شعبه یزد

 

 

 

شعبه جدید شرکت کارگزاری بانک سامان در راستای ارائه خدمات در حوزه بازار سرمایه در شهر یزد با حضور مدیرعامل محترم، جناب آقای دکتر مهرآور و جمعی از مدیران ارشد این مجموعه افتتاح گردید.Loading