راه اندازی قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس

راه اندازی قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس

 

موضوع: راه اندازی قرارداد آتی واحد های سرمایه گذاری صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس تحویل خرداد ماه 1402

مخاطب: کلیه فعالان معاملات قرارداد های مشتقه

تاریخ انتشار: 1401/10/26

 

 

 

متن اطلاعیه: 

به اطلاع کلیه فعالان معاملات قراردادهای مشتقه میرساند، قرارداد آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس تحویل خرداد ماه 1402 از روز شنبه مورخ 1401/11/01 راه اندازی شده و تا تاریخ 1402/03/31 قابل معامله خواهد بود.

 Loading