دریافت مجوز دانش بنیان توسط سکوی پولسار

دریافت مجوز دانش بنیان توسط سکوی پولسار

گواهی تأییدیه دانش‌بنیان شرکت کارگزاری بانک سامان، بر اساس ارزیابی انجام‌شده طبق«آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» و «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مورخ 1403/02/15 صادر گردید. بر اساس این گواهی‌نامه، شرکت کارگزاری بانک سامان موفق شده است تأییدیه دانش‌بنیان نوع شرکت «نوآور» در حوزه «فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای» را دریافت نماید.

 Loading