حق تقدم سهام

حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۱۱/۱۹

حق تقدم سهام به سهامداران شرکت های سرمایه گذاری و پس از تصویب افزایش سرمایه آن ها در مجمع افزایش سرمایه به منظور حفظ میزان قدرت تصمیم گیری آن ها در امور شرکت ارائه می گردد. برای این منظور پس از تصویب این افزایش سرمایه از سوی شرکت سرمایه گذار گواهی حق تقدم برای سهامداران ارسال می گردد، که با پر کردن این فرم ها می توانند مقدار مشخصی از سهام افزوده شده را به قیمت اسمی آن خریداری کنند یا همان حق تقدم سهام را به سهم در بورس تبدیل کنند.شرکت های سرمایه گذار فعال در بازار بورس با اهداف مختلفی مانند تأمین مالی پروژه ها، پرداخت بدهی ها، افزایش میزان دارایی، بالا بردن تقاضای سهام خود در بورس و ... اقدام به افزایش سرمایه در این بازار می کنند، اما این افزایش سرمایه به معنی کاهش سهم سهامداران آن شرکت و در نتیجه کم شدن میزان قدرت و نفوذ آن ها در تصمیم گیری های انجام گرفته  شده در شرکت که منصفانه نیست.

از این رو شرکت ها برای حفظ حقوق و راضی نگه داشتن سهامداران خود اقدام به ارائه سهامی با عنوان حق تقدم سهام پیش از عرضه اولیه آن به صورت عمومی می کنند. میزان این سهام به اندازه درصد افزایش سرمایه در سهم آن ها می باشد، برای نمونه فرض کنید که شرکتی 20 درصد افزایش سرمایه داشته است در این صورت مقدار حق تقدم سهام برای هر سهامدار به میزان 20 درصد از سهم آن ها در شرکت در نظر گرفته خواهد شد.

پس از برگزاری مجمع تصمیم گیری برای افزایش سرمایه حق تقدم سهام به تمامی افرادی که سهام شرکت را پیش از برگزاری این مجمع خریداری کرده اند تعلق گرفته و به صورت گواهی حق تقدم به آن ها ارائه می گردد.

لازم به ذکر است که برای تعلق گرفتن این سهام به افراد لزومی به شرکت در مجمع افزایش سرمایه نمی باشد و تنها خرید سهام شرکت قبل از برگزاری این مجمع برای تعلق گرفتن حق تقدم سهام به افراد کافی می باشد.

مهلت خرید حق تقدم سهام برای سهامداران محدود بوده و فقط در بازه زمانی مشخص شده امکان خرید و فروش و یا تبدیل آن ها به سهم در بورس وجود دارد.

 

انواع افزایش سرمایه در بورس

شرکت‌های بورسی به منظور تامین مالی فعالیت‌های خود یا جلوگیری از احتمال انحلال آن در شرایط بحرانی، اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند. این افزایش سرمایه می‌تواند به چهار روش مختلف انجام شود که در ادامه فهرست این چهار روش آمده است.
1) افزایش سرمایه از سود انباشته
2) افزایش سرمایه از صرف سهام
3) افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها
4) افزایش سرمایه از آورده نقدی و مطالبات سهامداران

هر کدام از این روش‌های افزایش سرمایه، فرآیند‌های مخصوص به خود را دارند. در ادامه این بخش، تنها افزایش سرمایه از آورده نقدی و مطالبات سهامداران که منجر به ایجاد حق تقدم سهام در بورس می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

افزایش سرمایه از آورده نقدی و مطالبات سهامداران

زمانی که شرکت، سود انباشته یا دارایی مناسب برای افزایش سرمایه نداشته باشد، از آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران اقدام به افزایش سرمایه می‌کند. در این حالت، سهامداران مبلغ جدیدی را به سرمایه شرکت اضافه می‌کنند. این افزایش سرمایه، از طریق پرداخت ارزش اسمی هر سهم به شرکت و دریافت حق تقدم سهام آن انجام می‌شود. این مسأله باعث افزایش ارزش بازار شرکت به اندازه کل افزایش سرمایه نیز می‌شود که همین مسأله، باعث تغییر در قیمت بازار سهم می‌شود.

در افزایش سرمایه از آورده نقدی، اولویت سرمایه‌گذاری با سهامداران است و در مرحله افزایش سرمایه، هیچ سهمی به سایر افراد اختصاص داده نمی‌شود. مراحل انجام کار بدین صورت است که پس از تایید افزایش سرمایه از طرف سازمان بورس و سهامداران، شرکت به ازای مقدار افزایش سرمایه، سهام حق تقدم ایجاد و به پرتفوی سرمایه‌گذاران اضافه می‌‌کند. هر سرمایه‌گذار به اندازه سهم خود از شرکت، حق تقدم آن را دریافت می‌کند. قیمت اسمی حق تقدم همواره 100 تومان کمتر از قیمت پایانی سهم در بازار است. این 100 تومان، همان مبلغ اسمی سهام است که باید برای افزایش سرمایه به شرکت پرداخت شود.

 

محاسبه تعداد حق تقدم سهام

برای محاسبه تعداد حق تقدم سهم، باید مقدار افزایش سرمایه مشخص باشد. اگر فرض بگیریم که مقدار افزایش سرمایه از آورده نقدی به صورت درصدی برابر با «x» است، در این صورت مقدار افزایش سرمایه، از ضرب آن در تعداد سهام تقسیم بر 100 به دست می‌آید. برای محاسبه تعداد حق تقدم کل شرکت، باید این مقدار در تعداد کل سهام شرکت ضرب شود. هر شخص نیز می‌تواند با ضرب این مقدار در تعداد سهام خود، مقدار حق تقدم سهم خود را محاسبه کند.

به عنوان مثال فرض کنید شرکتی می‌خواهد از محل آورده نقدی، 150 درصد افزایش سرمایه بدهد. اگر تعداد کل سهام شرکت 4 میلیون سهم باشد، در این صورت تعداد کل حق تقدم سهم ایجاد شده برابر با 150 ضرب در 4 میلیون تقسیم بر 100 یعنی 6 میلیون سهم خواهد بود. حال اگر شخصی قبل از افزایش سرمایه 200 سهم از این شرکت را داشته باشد، به اندازه 200 ضرب در 150 تقسیم بر 100 یعنی 300 سهم حق تقدم خواهد داشت.

 

محاسبه قیمت حق تقدم سهام

همانطور که گفته شد، قیمت سهام اصلی پس از افزایش سرمایه با توجه به ایجاد اوراق جدید و تغییر ارزش بازار شرکت، تغییر می‌کند. با توجه به این که ارزش اسمی حق تقدم سهم وابسته به ارزش بازاری سهم و 100 تومان کمتر از آن است، در صورت محاسبه قیمت سهم پس از افزایش سرمایه، قیمت حق تقدم سهم نیز به دست می‌آید.

ارزش بازار شرکت، به حاصل ضرب تعداد سهام آن در قیمت پایانی گفته می‌شود. در طی افزایش سرمایه از آورده نقدی، ارزش بازار شرکت به اندازه میزان افزایش سرمایه بالا می‌رود. این میزان، برابر با تعداد حق تقدم سهام ایجاد شده ضرب در قیمت اسمی آن است. اگر مقدار درصدی افزایش سرمایه را x، تعداد کل سهام قبل از افزایش سرمایه را «N» در نظر بگیریم، با ضرب N در x و تقسیم آن به 100، تعداد سهام جدید به دست می‌آید. حال اگر این مقدار را در قیمت اسمی سهام که 100 تومان است، ضرب کنیم مقدار افزایش سرمایه و به دنبال آن، ارزش بازار به دست می‌آید. این مقدار با حذف 100 از صورت و مخرج به صورت «Nx» درمی‌آید که مقدار آن به تومان است.

ارزش قدیمی بازار، از ضرب تعداد کل سهام قبل از افزایش سرمایه به قیمت پایانی به دست می‌آید. بنابراین، اگر قیمت پایانی سهام را با «Po» نمایش دهیم، ارزش بازار قبل از افزایش سرمایه برابر با N ضرب در Po می‌شود. در این صورت، ارزش بازار فعلی شرکت برابر حاصل جمع (N*x) و (N*Po) است. ارزش بازار فعلی شرکت از ضرب تعداد کل سهام جدید در قیمت جدید به دست می‌آید. قیمت جدید سهام مجهول ما است. تعداد سهام جدید نیز از جمع سهام قدیمی و تعداد حق تقدم ایجاد شده به دست می‌آید که برابر با (x100+1)(x100+1) است.

از مساوی قرار دادن طرفین این رابطه و ساده‌سازی آن، قیمت سهم پس از افزایش سرمایه «Pn» به دست می‌آید که رابطه آن در زیر نوشته شده است. قیمت اسمی حق تقدم سهام نیز به اندازه ارزش اسمی سهام یعنی 100 تومان کمتر از سهام اصلی خواهد بود.
Pn=Po(1+x100)Pn=Po(1+x100)
دقت کنید که در این فرمول مقدار x برابر با مقدار درصدی افزایش سرمایه است و قیمت سهم پس از افزایش سرمایه به تومان خواهد بود.

ویژگی های حق تقدم سهام

پس از تایید فرآیند افزایش سرمایه، حق تقدم سهم به عنوان یک دارایی جدید با نماد سهم اصلی که در انتهای آن حرف «ح» نوشته شده است، به پرتفوی سهامداران اضافه می شود. پس از آن، سرمایه‌گذاران می‌توانند حق تقدم سهم خود را نیز معامله کنند. حق تقدم سهام در بورس تفاوت‌هایی با سهام اصلی دارد. عمده این تفاوت‌ها به شکل زیر قابل بررسی است.

افزایش تعداد سهام جدید شرکت با قیمت پایین سبب افت قیمت بازار آن می شود در این حالت اگر سرمایه گذاران از حق خرید سهامی که شرکت برای آن ها با عنوان حق تقدم سهام در نظر گرفته است استفاده کنند از تحمیل زیان به آن ها جلوگیری می شود .

-  حق تقدم سهام در بورس به طور مستقل از سهام اصلی معامله می‌شود.
-  حق تقدم سهام سبب افزایش ظرفیت استقراض شرکت ها می شود.
-  شرکت ها با فروش حق تقدم سهام اقدام به تأمین مالی با هزینه بسیار کمتر نسبت به تأمین مالی از طریق فروش سهام عادی می کنند. همچنین به دلیل قیمت پایین این سهام ها مورد استقبال سهامداران و در نتیجه افزایش میزان سرمایه می شود.
-  انتشار حق تقدم سهام سبب کاهش قیمت سهام شرکت و در نتیجه افزایش میزان تقاضا برای آن می شود.
-  تمامی اطلاعیه های مربوط به افزایش سرمایه شرکت ها و حق تقدم سهام شرکت در سایت کدال و یا روزنامه های مخصوص اخبار آن شرکت قرار داده می شوند.
-  دامنه نوسان برای حق تقدم سهام دو برابر سهام عادی می باشد.
-  مهلت استفاده از حق تقدم محدود و به مدت 60 روز می باشد، سهامداران فقط در مدت زمان مشخص شده توانایی پذیره نویسی و یا فروش آن را دارند.
-  دامنه نوسان حق تقدم سهام در بورس دو برابر سهام عادی و برابر با مثبت منفی 10 درصد است.
-  ارزش حق تقدم سهام معادل ارزش اسمی سهام ( به ازای هر سهم 100 تومان ) است و از ارزش بازار آن کمتر می باشد که این به نفع سهامداران شرکت می باشد.
-  از آنجایی که زمان پذیره نویسی حق تقدم سهام 2 ماه به طول می انجامد در نتیجه ممکن است جهت قیمت در این مدت تغییر کرده و از حالت صعودی به حالت نزولی تبدیل شود و سهامداران متحمل زیان شوند.
-  ممکن است سهامداران در زمان پذیره نویسی حق تقدم سهام از این موضوع بی اطلاع باشند و یا توان مالی برای خریداری کردن آن را نداشته باشند که در این صورت متحمل زیان می شوند.
-  عرضه حق تقدم سبب کاهش سود نقدی شرکت نسبت به عرضه سهام عمومی نقدی می شود.
-  افراد می‌توانند حق تقدم خود را تبدیل به سهام کنند یا آن را به فروش رسانده و سهام اصلی شرکت را خریداری کنند تا درصد مالکیت خود در شرکت را حفظ کنند.

گواهی حق تقدم چیست ؟

پس از تصویب افزایش سرمایه شرکت در مجمع افزایش سرمایه فرم هایی برای سهامداران ارسال می شود تا در صورت تمایل به استفاده از حق تقدم خود این فرم را پر کنند و برای شرکت ارسال کنند که به این فرم اصطلاحاً گواهی حق تقدم سهام گفته می شود، مهلت تکمیل و ارسال این فرم محدود و به مدت 60 روز می باشد.

پس از تکمیل این فرم و ارسال آن در موعد مقرر برای شرکت توسط سهامداران و همچنین واریز مبلغ اسمی سهام به حساب شرکت، سهام جدید به نام آن ها صادر می شود. همچنین ممکن است سهامداران به دلیل عدم اطلاع از افزایش سرمایه شرکت و یا هر دلیل دیگری فرم مذکور را پر نکنند که در این صورت شرکت اقدام به فروش سهام به قیمت بازار می کند و پس از کسر قیمت اسمی آن ما به التفاوت را به حساب سهامدار واریز می کند.
حالت سومی که وجود دارد این است که سهامدار شخصا اقدام به فروش حق تقدم سهام در بورس به قیمت روز بازار کند. لازم به ذکر است که در هر کدام از این سه حالت مزایای ناشی از حق تقدم سهام متعلق به سهامدار می باشد.

گاهی اوقات شرکت افزایش سرمایه داشته ولی سهام حق تقدم در پرتفوی سهامدار ظاهر نمی شود که در این حالت سهامدار برای رفع مشکل باید کارگزار ناظر خود را تغییر دهد.

انواع حق تقدم سهام

در کل سه نوع سهام حق تقدم برای سهام شرکت های سرمایه گذار وجود دارد که همه آن ها با هدف حفظ کردن قدرت کنترل و مدیریت سهامداران در اداره امور شرکت و حفظ حقوق آن ها به وجود آمده اند. این حق تقدم ها عبارتند از :

1) حق تقدم خرید سهام عادی : این حق تقدم برای خرید سهام عادی جدید منتشر شده استفاده می شود و رایج ترین نوع حق تقدم می باشد.
2) حق تقدم خرید اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام : این حق تقدم به خرید اوراق قرضه و یا هر اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی ارائه می گردد.
۳) حق تقدم خرید انواع دیگر اوراق بهادار : این حق تقدم به خرید انواع اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام سایر شرکت ها اختصاص داده می شود.

نحوه تبدیل حق تقدم سهام به سهم عادی

با توجه به مطالبی که ذکر شد برای خیلی از افراد این سوال پیش خواهد آمد که نحوه تبدیل حق تقدم سهام به سهم عادی به چه صورت می باشد؟ بعد از اینکه سهامداران فرم های مربوط به حق تقدم را تکمیل کرده و برای شرکت ارسال می کنند به مدت 60 روز به آن ها فرصت داده می شود تا ارزش اسمی تعداد سهم خریداری شده توسط آن ها که برای هر واحد سهم 100 تومان می باشد را به شرکت پرداخت کنند. پس از پرداخت این مبلغ، حق تقدم سهام آن ها در پایان دوره زمانی و ثبت افزایش سرمایه شرکت در سازمان بورس خود به خود تبدیل به سهام عادی بورس می شود.

چگونه حق تقدم سهام را بفروشیم؟

پس از ثبت افزایش سرمایه و اضافه شدن حق تقدم سهم، ممکن است شما تمایلی به تبدیل حق تقدم سهم به سهام اصلی از طریق فرآیند افزایش سرمایه نداشته باشید. در این صورت، منطقی‌ترین کار این است که پس از اضافه شدن حق تقدم سهم، آن‌ها را به فروش برسانید. نحوه فروش حق تقدم سهم، دقیقا مشابه با دیگر سهام است. شما پس از ثبت نام در بورس و سامانه سجام، یک کد بورسی دریافت کرده‌اید که با استفاده از آن و سامانه‌های معاملاتی کارگزاران بورسی، به سیستم معاملات وصل می‌شوید.

پس از ثبت افزایش سرمایه و اضافه شدن حق تقدم سهم، ممکن است شما تمایلی به تبدیل حق تقدم سهم به سهام اصلی از طریق فرآیند افزایش سرمایه نداشته باشید. در این صورت، منطقی‌ترین کار این است که پس از اضافه شدن حق تقدم سهم، آن‌ها را به فروش برسانید. نحوه فروش حق تقدم سهم، دقیقا مشابه با دیگر سهام است. شما پس از ثبت نام در بورس و سامانه سجام، یک کد بورسی دریافت کرده‌اید که با استفاده از آن و سامانه‌های معاملاتی کارگزاران بورسی، به سیستم معاملات وصل می‌شوید.

با کلیک بر روی حق تقدم سهم خود در پرتفو یا جستجوی نماد آن، می‌توانید وارد بخش خرید و فروش آن شوید و مانند دیگر سهام آن را بفروشید. توجه کنید که به علت دامنه نوسان مثبت، منفی ده درصدی، ممکن است قیمت حق تقدم دقیقا اختلاف 100 تومانی با سهم اصلی نداشته باشد. برخی اوقات به دلیل عرضه و تقاضا، قیمت حق تقدم سهم ممکن است بیشتر از سهم اصلی باشد یا در مواقع نزول قیمتی بازار، ارزش حق تقدم اختلاف بیش از 100 تومانی با سهم پیدا کند. به هر حال، اگر قیمت در موقعیت مورد نظر شما بود، می‌توانید به راحتی آن را بفروشید.

در صورتی که تمایل دارید درصد مالکیت خود بر روی سهام شرکت را از دست ندهید، می‌توانید از پول حاصل از فروش حق تقدم، سهم اصلی شرکت را بخرید. با انجام این کار، شما دیگر نیاز نیست مدت زمان طولانی برای تبدیل حق تقدم به سهام اصلی صبر کنید و در هر لحظه می‌توانید سهام خود را معامله کنید.

 

حق تقدم استفاده نشده چیست ؟

در صورتی که سهامداران هزینه مربوط به تبدیل حق تقدم سهم را به شرکت پرداخت نکنند و همچنین، اقدام به فروش حق تقدم خود در بازار بورس نکنند، در این صورت، پس از اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام، امکان معامله حق تقدم سهم وجود نخواهد داشت. به حق تقدم‌هایی که این اتفاق برای آن‌ها رخ داده باشد، حق تقدم استفاده نشده گفته می‌شود.

حق تقدم سهم با توجه به دامنه نوسان مثبت منفی ده درصدی که در مجموع بیست درصد اختلاف را شامل می‌شود، گزینه جذابی برای نوسان‌گیران است. در این سهام امکان نوسان بیست درصدی در طی یک روز معاملاتی وجود دارد که معامله آن را جذاب می‌کند. البته همین مساله، ریسک ضرر دو برابری در صورت ریزش قیمت سهام را نیز شامل می‌شود. بنابراین معاملات حق تقدم سهم، تنها به معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌شود.

در شرایط خاصی از بازار ممکن است تمایل به خرید حق تقدم سهم در قیمتی بالاتر از ارزش اسمی آن یا فروش در قیمتی پایین‌تر از ارزش اسمی به وجود بیاید. به عنوان مثال، در صورتی که بازار قفل صف خرید باشد، قیمت معامله حق تقدم سهام به دلیل افزایش عرضه بر روی آن، بالاتر از قیمت اسمی معامله می‌شود. در شرایط برعکس، یعنی صف فروش بودن سهم، حق تقدم ممکن است بسیار پایین‌تر از ارزش اسمی معامله شود. در حالت کلی می‌توان گفت در بازار صعودی و نوسانی می‌توان از ترید بر روی حق تقدم سهم سود مناسبی کسب کرد.

 

چرا افزایش سرمایه باعث افزایش قیمت سهم می‌شود؟

حق تقدم سهام در بورس پس از افزایش سرمایه بین سهامداران پخش می‌شود. پس از آن، قیمت سهم با افت روبه‌رو می‌شود تا مقدار ارزش بازار در شرایط جدید تعدیل شود. در واقع این تعدیل قیمت به این دلیل انجام می‌شود که در مجموع ارزش سهام جدید فرد برابر با ارزش سهام قبلی به علاوه مقدار ارزش اسمی قابل پرداخت برای سهام جدید شود. بنابراین در این حالت، سهامدار دچار ضرر یا سود نمی‌شود.

همانطور که گفته شد، قیمت سهم پس از افزایش سرمایه، کاهش می‌یابد. این کاهش، یک نکته مثبت برای سهم محسوب می‌شود. با کاهش قیمت سهم معمولاً سهامداران زیادی اقدام به معامله سهم شرکت می‌کنند. این مسأله بیشتر بعد روانی دارد والا ارزش کل شرکت تفاوتی با حالت قبل ندارد. به همین دلیل است که می‌بینیم پس از ثبت افزایش سرمایه شرکت، قیمت سهام شرکت با رشد قابل قبولی مواجه می‌شوند. این مسأله تقریباً کم و بیش برای انواع افزایش سرمایه مطرح است.

علاوه بر این، معمولا افزایش سرمایه از آورده نقدی به منظور تامین مالی پروژه یا پروژه‌های خاص شرکت صورت می‌گیرد. بنابراین، اگر سرمایه‌گذاری انجام شده، مثبت بوده و تاثیر خوبی بر سودآوری شرکت داشته باشد، در این صورت، قیمت سهم و حق تقدم آن نیز با افزایش روبه‌رو خواهد شد.

 

شرکت در افزایش سرمایه بدون حضور در مجمع

برای شرکت در افزایش سرمایه و دریافت حق تقدم سهم، شما حتماً باید قبل از بسته شدن سهم برای حضور در مجمع، سهامدار شرکت باشید. در این صورت پس از تایید افزایش سرمایه و باز شدن نماد، حق تقدم سهام به پرتفوی شما اضافه می‌شود. در صورتی که شما تمایلی به شرکت در مجمع افزایش سرمایه نداشته باشید (این کار به دلایل متعددی ممکن است رخ بدهد به عنوان مثال ممکن است شما نخواهید سرمایه‌ خود را در چند روز برگزاری مجمع، راکد نگه دارید) می‌توانید سهام خود را قبل از مجمع به فروش برسانید. پس از برگزاری مجمع دوباره می‌توان سهام اصلی و حق تقدم شرکت را خریداری کرد.

توجه داشته باشید که پس از افزایش سرمایه، قیمت سهام بدون دامنه نوسان بازگشایی می‌شود. بنابراین، امکان رشد قیمتی سهم پس از افزایش سرمایه وجود دارد. در این صورت، شما برای خرید سهامی که از قبل داشتید، باید مبلغ بیشتری پرداخت کنید. بنابراین، شرکت نکردن در مجمع افزایش سرمایه از آورده نقدی همیشه به نفع شما نخواهد بود. البته برعکس این حالت نیز ممکن است. بنا به دلایل متعددی مانند روند نزولی کل بازار، سهم می‌تواند پس از افزایش سرمایه با کاهش قیمت روبه‌رو شود که در این صورت، شما با پول قبلی می‌توانید تعداد بیشتری از سهام شرکت را خریداری کنید.

 

معایب حق تقدم سهام چیست؟

1) فرایند پذیره نویسی عرضه حق تقدم زمان بر می باشد و اگر این احتمال رخ دهد که جهت قیمت در بازار تغییر کند و از صعودی به نزولی تبدیل شود زیان سنگینی را به سهامداران خود تحمیل خواهد کرد.
2) اگر سهامداران از پذیره‌نویسی حق تقدم خبردار نشوند و یا به دلیل ناتوانی مالی در پذیره‌نویسی شرکت نکنند، در اکثر مواقع به ضرر آن‌ها تمام می‌شود.

 

مزایای عرضه حق تقدم چیست؟

الف - مزایای عرضه حق تقدم برای سهامداران
1) انتشار سهام جدید به قیمت پایین، قیمت بازار سهام را کاهش می‌دهد. اما اگر سهامداران حق خرید خود را استفاده کنند، زیانی از این لحاظ به آن‌ها وارد نمی شود.
2) حق تقدم باعث حفظ تأثیرگذاری سهامداران فعلی بر روی مدیریت و تصمیمات شرکت، از طریق حق رأی در مجامع می‌شود.

ب - مزایای عرضه حق تقدم برای شرکت
1) عرضه حق تقدم باعث کاهش قیمت و درنتیجه موجب افزایش تقاضا برای سهام شرکت می‌شود.
2) به علت پایین بودن قیمت خرید حق تقدم، سهامداران از این قیمت استقبال کرده و باعث جذب سرمایه بیشتری برای شرکت می شود.
3) انتشار حق تقدم، باعث کاهش نسبت اهرمی و افزایش ظرفیت استقراض شرکت می شود.
4) تامین مالی از طریق فروش حق تقدم نسبت به فروش سهام عادی، هزینه بسیار کمتری دارد.

جمع بندی

حق تقدم سهام در بورس نوعی اورق بهادار است که پس از افزایش سرمایه از آورده نقدی، به پرتفوی سهامداران اضافه می‌شود. سهامداران می‌توانند در طی فرصت دو ماهه ارائه شده، با پرداخت مبلغ اسمی سهام به ازای هر سهم 100 تومان، حق تقدم خود را تبدیل به سهم اصلی کنند یا این‌که آن را از طریق بازار بورس به فروش برسانند.

پس از فرصت دو ماهه، حق تقدم سهم استفاده نشده توسط شرکت فروخته می‌شود و مبلغ آن پس از کسر کارمزدها، به سهامداران عودت داده می‌شود. فرآیند تبدیل حق تقدم به سهم اصلی معمولا زمان‌بر است و به همین دلیل، بیشتر سهامداران خرد ترجیح می‌دهند قبل از اتمام فرصت، حق تقدم سهم خود را به فروش برسانند.

نظرات کاربران
دیدگاه
Loading