افزایش نرخ سود بین بانکی

افزایش نرخ سود بین بانکی

نرخ سود بین بانکی برای سومین هفته متوالی افزایش یافت و به محدوده 23,5 درصد رسید. بانک مرکزی در ادامه روند افزایشی دو هفته قبل، طی هفته جاری نیز 4 صدم درصد دیگر بر نرخ بهره بین بانکی افزود و آن را به 23 و نیم درصد رساند.Loading