افزایش نرخ بین بانکی

افزایش نرخ بین بانکی

نرخ بازار بین بانکی برای هفته جاری 21,78 درصد در نظر گرفته شد. این نرخ نسبت به هفته قبل با رشد قابل توجه 61 صدم درصد همراه شده است. این میزان رشد هفتگی از هفته ابتدایی مرداد ماه سال 1400 تا کنون بی سابقه است.

این هشتمین هفته متوالی است که نرخ سود بین بانکی بالاتر از 21 درصد قرار دارد. پیش از آن هم از هفته دوم شهریور ماه که نرخ ریپو به بالای 21 درصد رسید، نرخ سود بین بانکی به مدت 16 هفته نزدیک به 20,8 درصد یا بالاتر از آن قرار داشت.Loading