آغاز فروش 5000 یورو در شعب منتخب بانکی

آغاز فروش 5000 یورو در شعب منتخب بانکی

طبق اعلام بانک مرکزی از امروز شنبه مورخ 1401/11/08 علاوه بر صرافی های مجاز، شعب منتخب بانک های ملی ایران، ملت، تجارت، سپه و صادرات ایران نسبت به فروش ارز در سر فصل تأمین نیاز های ضروری در سقف معادل 5000 یورو اقدام خواهند کرد.

در اطلاعیه بانک مرکزی قید شده؛ در راستای تسهیل تأمین تقاضای ارز به صورت اسکناس در فصل «تأمین نیازهای ضروری (کد 56)»، شعب منتخب بانک های فوق با شرایط زیر نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس اقدام می کنند:

1)  فروش ارز(اسکناس) به متقاضیان ، حداکثر به مبلغ 5.000 یورو یا معادل آن به دلار به نرخ اعلامی در پایگاه مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به نشانی www.ice.ir تحت عنوان (آخرین نرخ) مجاز است.

2)  فروش ارز به صورت اسکناس در سر فصل «تأمین نیاز های ضروری (کد56)» صرفاً به اشخاص حقیقی ایرانی بالای 18 سال و اشخاص حقوقی مقیم (به استثنای بانک ها و صرافی ها) امکان پذیر است.

3)  تأمین ارز از محل منابع داخلی آن بانک، بازار متشکل معاملات ارزی و اسکناس خریداری شده بابت «تأمین نیازهای ضروری (کد56)» مجاز است.

تبصره 1:خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی پس از احراز هویت مشتری حسب مقررات ابلاغی، تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن به دلار با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل «تأمین نیازهای ضروری (کد56)» با نرخ توافقی طرفین مجاز است.مبالغ ارزی بالاتر از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ارایه اظهارنامه در مبادله رسمی به شعب/باجه های ارزی بانک ملی ایران به فروش می رسد.
تبصره 2:در صورت نیاز، تأمین ارز مربوطه توسط این بانک نیز انجام خواهد شد. در این ارتباط مقتضی است هماهنگی لازم را با اداره پایش بازار ارز این بانک به عمل آورند.

4)  فروش ارز از تاریخ 1401/11/08 تا اطلاع ثانوی با ارائه کارت ملی اشخاص حقیقی/کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و کارت ملی نماینده اشخاص حقوقی متقاضی امکان پذیر است. همچنین شناسایی مشتری باید حسب ضوابط ابلاغی این بانک صورت پذیرد و علاوه بر ضوابط مذکور، فروش ارز صرفاً از طریق پرداخت معادل ریالی با کارت بانکی یا از طریق حساب بانکی به نام متقاضی و استعلام شماره تلفن همراه به نام متقاضی و استعلام شماره تلفن همراه به نام متقاضی از سامانه شاهکار امکان پذیر است.

5)  آن بانک مکلف است قبل از فروش ارز ،نسبت به ثبت مشخصات متقاضی (شماره ملی) در "سامانه نظارت ارز (سنا)" تحت عنوان «تأمین نیازهای ضروری (کد56)» اقدام نموده و پس از اخذ تأییدیه از سامانه سنا ، نسبت به فروش ارز به متقاضی اقدام کند.Loading