هر آنچه باید درباره صندوق سرمایه گذاری سهامی بدانید

هر آنچه باید درباره صندوق سرمایه گذاری سهامی بدانید

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

صندوق سرمایه گذاری یکم در دسته صندوق های سرمایه گذاری پرریسک می باشد. در بازار سرمایه ایران، از بین انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سهامی در دراز مدت بیشترین عایدی را نصیب سرمایه‌گذاران خواهند کرد.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری سهامی

عمده دارایی‌های سرمایه گذاری یکم، در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌شود.
سازمان بورس و همچنین اوراق بهادار بر کلیه فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری نظارت دارد. ترکیب دارایی صندوق، از جمله مواردی است که چارچوب دقیق آن توسط سازمان مشخص می شود و هر صندوق ملزم به رعایت آن می باشد. بر اساس آخرین اطلاعات، باید حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های یک صندوق سرمایه‌گذاری سهامی رعایت بشود:

ریسک و بازده صندوق سرمایه گذاری سهامی

دارایی‌های این نوع صندوق عمدتا پر‌ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. به همین خاطر، صندوق سرمایه گذاری یکم به عنوان پر‌ریسک‌ترین صندوق های بازار سرمایه شناخته می‌شود.
 از طرف دیگر، نحوه توزیع دارایی صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، باعث می‌شود که بازدهی آن، برگشتی آن از وضعیت بازار سهام شرکت‌ها باشد. در دوره‌های زمانی مختلف و با توجه به نوسانات بازار سهام، بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکم، نیز متفاوت تر است.

نظرات کاربران
دیدگاه
Loading