با انواع صندوق‌های‌ سرمایه ‌گذاری بیشتر آشنا شوید

با انواع صندوق‌های‌ سرمایه ‌گذاری بیشتر آشنا شوید

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

صندوق‌ سرمایه ‌گذاری بهترین گزینه برای افرادی می باشد که ‌تمایل دارند در بورس سرمایه گذاری کنند اما دانش، تجربه و فرصت کافی برای سرمایه گذاری در بازار پرتنش بورس را ندارند. این صندوق‌ها دارای انواع مختلفی می باشند و هر فردی متناسب با درجه ریسک پذیری خود می‌تواند در یک یا چند از این صندوق‌های سرمایه گذاری کند.
صندوق‌ سرمایه ‌گذاری در واقع نهادی مالی اند که وجوه جمع‌آوری شده را در انواع اوراق بهادار سرمایه گذاری می‌‌کنند. دارایی‌های هر صندوق به واحدهای کوچکی تقسیم می شوند و هر سرمایه‌گذار به نسبت مالکیت خود، در سود یا زیان صندوق شریک می‌شود.
حضور کارشناسان و تحلیلگران حرفه‌ای بازار سرمایه در تیم مدیریت دارایی صندوق ها باعث می‌شود که ضمن کنترل ریسک‌های سرمایه گذاری، یک بازدهی متناسب با ریسک نصیب سرمایه گذاران صندوق شود.

انواع صندوق های سرمایه گذاری

امروزه انواع مختلفی از صندوق ها در بازار سرمایه فعالیت دارند. در حالت کلی سرمایه گذاران می‌توانند نوع صندوق مناسب خود را با در نظر گرفتن پارامترهایی شامل ریسک سرمایه گذاری، بازدهی مورد انتظار و مدت زمان، انتخاب کنند.
در حالت کلی می‌توان صندوق ها را  با توجه به ترکیب دارایی تحت مدیریت و نیز نحوه معامله واحدهای آن‌ها، در دسته‌های مختلفی قرار بدهد.
انواع صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ترکیب دارایی تحت مدیریت
بر این اساس صندوق ها را می‌توان عمدتا در 3 دسته با درآمد ثابت، مختلط، سهامی قرار داد.

صندوق های با درآمد ثابت

حداقل ۷۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق های با درآمد ثابت در اوراق بهادار با درآمد ثابت قرار دارند که گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی سرمایه گذاری می‌شود. مابقی دارایی‌های این صندوق ها، در سهام و حق تقدم سهام، قراردادهای اختیار معامله و گواهی سپرده کالایی سرمایه گذاری می‌شود.
صندوق های با درآمد ثابت جزو کم‌ریسک‌ترین صندوق های بازار می باشند. این صندوق ها مناسب کسانی است که حفظ اصل سرمایه را اولویت اصلی سرمایه گذار قرار می‌دهند. بازدهی صندوق های با درآمد ثابت معمولا نزدیک به بازدهی سپرده های بانکی و اندکی بیشتر از آن‌ها می باشد.
در حال حاضر سود سپرده‌‌های بانکی به صورت ماه‌شمار محاسبه می‌شوند در حالی که سود صندوق های با درآمد ثابت به صورت روزشمار است. همین موضوع، بزرگ‌ترین مزیت این صندوق ها نسبت به سپرده‌های بانکی می باشد.

صندوق های مختلط

حداقل ۴۰ درصد و حداکثر ۶۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق های مختلط در اوراق بهادار با درآمد ثابت قرار دارند که گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی سرمایه گذاری می‌شود. مابقی دارایی‌های این صندوق ها، در سهام و حق تقدم سهام است، قراردادهای اختیار معامله و گواهی سپرده کالایی سرمایه گذاری می‌شود.
صندوق های مختلط جزو صندوق های با ریسک متوسط بازار می باشند. این صندوق ها مناسب کسانی است که ضمن پذیرش ریسکی نه چندان زیاد، به دنبال کسب بازدهی متناسب با آن ریسک می باشند.

صندوق های سهامی

حداقل ۷۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق های سهامی، در سهام، حق تقدم سهام و قراردادهای اختیار معامله سرمایه گذاری می‌باشد. مابقی دارایی‌های این صندوق ها، در سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری می‌شوند.
از آنجا که نوسان ذات بازار سرمایه می‌باشد و قیمت سهام شرکت‌ها مدام در حال کم و زیاد شدن است، صندوق های سهامی صندوق هایی پرریسک هستند و تنها مناسب کسانی می‌باشد که آستانه پذیرش ریسک بالایی اند. بازدهی صندوق های سهامی، بیش از هرچیز دیگری، به شرایط بازار سرمایه و وضعیت کاهشی یا افزایشی قیمت سهام شرکت‌ها وابسته است.

نظرات کاربران
دیدگاه
Loading