گزارش بازار اوراق بدهی در تاریخ 1397/10/22

گزارش بازار اوراق بدهی در تاریخ 1397/10/22

۱۴۰۰/۰۴/۲۷

امروز در تاریخ 1397/10/22 حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با 87 درصد افزایش به 444 میلیارد تومان رسید.
بررسی منحنی بازده استخراج شده اوراق بدهی از 37 نماد اخزا نشان از کاهش نرخ‌های بازده در سررسیدهای یک و دو سال دارد. نرخ بازده اوراق با سررسید یک و دو سال با 7 دهم و 6 دهم درصد کاهش نسبت به روز گذشته به ترتیب به 21.00 و 21.66 درصد رسیده است. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال نیز در سطح 22.22 درصد بدون تغییر بود.

امروز در تاریخ 1397/10/22 منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی نسبت به دیروز نوساناتی نیز داشت. با بررسی منحنی امروز آشکار می‌شود که  نرخ بازده در سررسید 400 روزبه 21.5 درصد، در سررسیده 600 روزه 22.5 درصد و در سررسید 800 روزه 23.1 درصد رسیده است.
نرخ بازده نقدی و آتی
در بازار اوراق بدهی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلفی از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

نظرات کاربران
دیدگاه
Loading