رشد نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 5بهمن

رشد نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 5بهمن

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 5 بهمن ماه 1402 با رشد 0.04 درصدی نسبت به هفته گذشته به 23.53 درصد رسید.

Loading