رشد جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 25 مرداد

رشد جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 25 مرداد

نرخ بهره بین بانکی با رشد 0.03 درصدی نسبت به هفته قبل به 23.53% رسید.
Loading