راه اندازی سامانه ثبت نام غیرحضوری بازار اختیار معامله

راه اندازی سامانه ثبت نام غیرحضوری بازار اختیار معامله

با فعال شدن اختیار معامله سهام، از روند های نزولی هم سود ببرید.

ثبت نام از طریق سامانه مشتریان با انتخاب گزینه همگام سازی سجام:  my.samanbourse.irLoading