دلیل ممنوع شدن معاملات آپشن‌ برای صندوق‌های درآمد ثابت چه بود؟

دلیل ممنوع شدن معاملات آپشن‌ برای صندوق‌های درآمد ثابت چه بود؟

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در ابلاغیه‌ای اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت را ممنوع کرد.

مهدی زمانی سبزی، معاون عملیات بازار بورس تهران در این خصوص به خبرنگار سنا گفت: هدف اصلی از راه‌اندازی بازار مشتقه و ابزارهای موجود در آن پوشش ریسک است؛ اما متاسفانه بررسی‌های انجام شده نشان داد برخی از کدهای حقوقی با منابع صندوق‌های با درآمد ثابت به اشتباه با استفاده از این ابزار تأمین مالی کرده‌اند.

وی اضافه کرد: از آنجا که در بازار سرمایه، بستر اوراق اختیار فروش تبعی وجود دارد و این اوراق ابزار بسیار مناسبی برای تامین مالی است‌ و مکانیزم مقرراتی مطلوبی نیز دارد، متقاضیان تامین مالی می‌توانند با ارسال درخواست در بورس از طریق اوراق اختیار فروش تبعی، تامین مالی کنند. ضمن اینکه سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی برای صندوق‌ها میسر بوده و می‌توانند در این بازار کسب سود کنند.Loading