کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری (کد پنجم)*


اطلاعات بیشتر

استاد: احسان بیگی

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 3

ساعت: 16:30 الی 19:30

حد نصاب: 100

ظرفیت: 200

تاریخ شروع: شنبه ۱۵ آبان

تاریخ خاتمه: شنبه ۱۵ آبان

روزهای برگزاری: شنبه

  • روش های سرمایه­ گذاری در بازار سرمایه
  • تعریف صندوق­ های سرمایه ­گذاری
  • مزایای صندوق­ های سرمایه ­گذاریی
  • معرفی انواع صندوق­ های سرمایه گذاری
  • نحوه خرید و فروش واحدهای صندوق ­های سرمایه گذاری
  • تعریف و تفاوت­ های واحدهای ممتاز و عادی
  • ارکان صندوق ­های سرمایه ­گذاری
  • آشنایی با اساسنامه و امیدنامه صندوق­ ها
  • آشنایی با گزارش های ادواری صندوق­ های سرمایه گذاری
  • معرفی وب سایت ­های مرتبط با صندوق­ ها و نحوه مقایسه بین صندوق­ های سرمایه­ گذاری