کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

تابلو خوانی در سایت TSETMC (کد سوم)*


اطلاعات بیشتر

استاد: مصطفی چرمگر

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 2

تعداد ساعات: 6

ساعت: 6

حد نصاب: 100

ظرفیت: 200

تاریخ شروع: شنبه ۲۴ مهر

تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۶ مهر

روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

بررسی دقیق سایت tsetmc.com
پیدا کردن سهام مناسب از روی تابلو معاملات
پیدا نمودن نقطه مناسب برای خرید(پیدا نمودن سهام خوب با قیمت خرید مناسب)
پیدا نمودن نقطه مناسب برای فروش(فروش سهام با قیمت معقول)
معرفی و آموزش وب‌سایت‌های مورد استفاده در خرید و فروش
 آموزش در مورد نحوه خرید و فروش