کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

تکنیک معامله در 15 الگوهای هارمونیک به صورت کارگاهی


اطلاعات بیشتر

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 5900000 ریال

تعداد جلسات: 4

تعداد ساعات: 12

ساعت: 16:30 الی 19:30

حد نصاب: 30

ظرفیت: 100

تاریخ شروع: یکشنبه ۱۸ مهر

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۷ مهر

روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

الگوهای هارمونیک ساده
الگوی گارتلی      Bat
الگوی خرچنگ
      Butterfly
الگوی
      alt bat
الگوی لئوناردو

الگوی       Alt shark 2