کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

آموزش کدال و اکسل های بنیادی (کد اول)*


اطلاعات بیشتر

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 4900000 ریال

تعداد جلسات: 3

تعداد ساعات: 9

ساعت: 16:30 الی 19:30

حد نصاب: 100

ظرفیت: 350

تاریخ شروع: سه شنبه ۹ شهریور

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۳ شهریور

روزهای برگزاری: سه شنبه

آشنایی با کدال
تهیه چارت های بنیادی فروش ماهانه
تهیه چارت های سود های محقق شده فصلی
تهیه چارت های فروش شرکت های بورسی در بورس کالا
نسبت های سود اوری شرکت ها
نسبت های سو انباشته به دارایی
آشنایی مقدماتی با اکسل