کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

حسابداری صندوق های سرمایه گذاری (کد اول)*


اطلاعات بیشتر

استاد: احسان بیگی

هزینه: 10000000 ریال

تعداد جلسات: 8

تعداد ساعات: 16

ساعت: 17 الی 19

حد نصاب: 30

ظرفیت: 30

تاریخ شروع: یکشنبه ۴ مهر

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۷ مهر

روزهای برگزاری: شنبه و دو شنبه

فهرست:
فصل اول: شناخت صندوق ­های سرمایه ­گذاری و انواع آن
 • تعریف صندوق ­های سرمایه ­گذاری
 • ویژگی و مزیت ­های صندوق ­های سرمایه ­گذاری
 • انواع صندوق ­های سرمایه ­گذاری
 • ارکان صندوق­ های سرمایه­ گذاری و وظایف آن­ها
فصل دوم: فرآیند صدور و ابطال واحدهای سرمایه ­گذاری
 • تعریف واحدهای صندوق سرمایه ­گذاری و ویژگی ­های آن­ها
 • فرآیند صدور واحدهای ممتاز
 • فرآیند صدور و ابطال واحدهای عادی
 • محاسبه خالص ارزش دارایی ها و اصلاح آن
فصل سوم: سرمایه ­گذاری­ های صندوق سرمایه ­گذاری
 • سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 • سرمایه ­گذاری در گواهی سپرده بانکی
 • سرمایه­ گذاری در سپرده بانکی مدت دار
 • سرمایه ­گذاری در سهام و حق تقدم سهام
 • سرمایه­ گذاری در اختیار معامله
فصل چهارم: درآمدهای صندوق سرمایه ­گذاری
 • سود(زیان) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم سهام
 • سود(زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم سهام
 • سود(زیان) ناشی از تغییر ارزش اوراق مشارکت
 • سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
 • سود گواهی سپرده بانکی
 • سود سپرده ­های بانکی
 • سود سهام
 • سایر درآمدها
فصل پنجم: هزینه­ های صندوق سرمایه ­گذاری
 • کارمزد ارکان
 • هزینه تاسیس
 • هزینه برگزاری مجامع
 • هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
 • حق پذیرش و عضویت در کانون­ ها
 • حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 • کارمزد تصفیه
فصل ششم: صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق­ های سرمایه ­گذاری
 • آشنایی با نحوه تهیه صورتهای مالی و گزارش عملکرد