آشنایی با معاملات آتی زعفران (کد ششم)*

استاد: دکتر نیما کرامت

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 5
 • ساعت: 14 الی 16:30
 • حد نصاب: 100 الی 200
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۹ آبان ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۱ آبان ۰
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری (کد پنجم)*

استاد: احسان بیگی

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 100 الی 200
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۴ آبان ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۴ آبان ۰
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با معاملات گواهی سپرده کالایی (سکه طلا) (کد چهارم)*

استاد: حسن حسین نیا

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 14 الی 15:30
 • حد نصاب: 100 الی 200
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۲۵ مهر ۰
 • تاریخ خاتمه: یکشنبه ۲۵ مهر ۰
 • روزهای برگزاری: دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تابلو خوانی در سایت TSETMC (کد سوم)*

استاد: مصطفی چرمگر

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 6
 • حد نصاب: 100 الی 200
 • تاریخ شروع: شنبه ۲۴ مهر ۰
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۶ مهر ۰
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تکنیک معامله در 15 الگوهای هارمونیک به صورت کارگاهی

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 5900000 ریال

 • تعداد جلسات: 4
 • تعداد ساعات: 12
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 30 الی 100
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۱۸ مهر ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۷ مهر ۰
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد پنجم) *

استاد: مصطفی چرمگر

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 100 الی 100
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۱۹ مهر ۰
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۱۹ مهر ۰
 • روزهای برگزاری: دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آموزش کدال و اکسل های بنیادی (کد اول)*

استاد: بهزاد صمدی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 4900000 ریال

 • تعداد جلسات: 3
 • تعداد ساعات: 9
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 100 الی 350
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۹ شهریور ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۳ شهریور ۰
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

حسابداری صندوق های سرمایه گذاری (کد اول)*

استاد: احسان بیگی

هزینه: 10000000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 16
 • ساعت: 17 الی 19
 • حد نصاب: 30 الی 30
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۴ مهر ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۷ مهر ۰
 • روزهای برگزاری: شنبه و دو شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام